© Westendremote  2012
Home Wat doen wij _ werkgebied Tarieven-aanbiedingen-voorwaarden Contact FAQ Interessante Zaken Contact
WestendRemote Postbus 807 2501CV  Den Haag T: +31(0) 6 517 44 00 3 F: +31(0) 8 474 78 90 3 E: info@westendremote.nl
.
© WestendRemote  2014
WestendRemote Reparatie - ADSL aansluiten - Her installatie - Back-up - Beheer - verkoop - Upgrade - Les / Instructie - Software - Onderhoud - Advies - Netwerk Voor Particulier, midden en kleinbedrijf.
Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en transacties van WestendRemote. Afwijking van de algemene voorwaarden kan alleen indien op voorhand en schriftelijk overeengekomen of wettelijk bepaald. WestendRemote verplicht zich tot geheimhouding van haar bekende data en gegevens. Uitzondering hierop zijn zaken welke wettelijk strafbaar zijn. Eventueel uitlekken van gegevens van de klant, anders dan door bewust verspreiden of grove nalatigheid door WestendRemote, kan op geen enkele wijze worden verhaald op of worden aangerekend aan WestendRemote. De klant dient zorg te dragen voor licenties van software ed. WestendRemote is op geen enkele wijze verantwoordelijk nog aansprakelijk voor problemen en schade welke ontstaan door de door de klant aangeboden software. WestendRemote gaat er dan ook van uit dat alle aangeboden software ed als in orde kan worden beschouwd. Bij welke vorm van werkzaamheden of bemiddeling dan ook, gezien de aard van de werkzaamheden en de altijd aanwezige risico's, wijst WestendRemote elke verantwoording af voor: Directe of indirecte schade, gederfde winst, bedrijfsstagnatie. Het verlies van gegevens en gegevensbestanden aanwezig op de apparatuur van de klant. (Ook als de data nog aanwezig was bij aanvang van de werkzaamheden.) Directe of indirecte schade of gevolgen van het uitvallen van hardware en falen van software/installaties . De klant verplicht zich om een factuur van WestendRemote binnen 14 werkdagen na dagtekening te voldoen op de aangegeven wijze. Het in gebreken blijven van de klant kan tot gevolg hebben dat er een incasso procedure wordt aangespannen. Alle daaruit voortvloeiende kosten inclusief wettelijke rente of " rente bij handelsovereenkomsten"  zijn onverminderd voor rekening van de klant. Gerekend vanaf het verstrijken van de eerste betaling's datum.  Tevens kan 5% boete worden berekend  Cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.